Newsletter

O nas


KIM JESTEŚMY:

Instytut Obywatelski to think tank polityczny. Stanowi eksperckie zaplecze partii Platforma Obywatelska RP. Instytut jest ośrodkiem badawczo-analitycznym. Prowadzi działalność ekspercką, wydawniczą i edukacyjną. Działa od marca 2010 roku. Motto IO sprowadza się do hasła: Myślimy, by działać. Działamy, by zmieniać.

Naszym celem jest:

  •  promowanie i upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego
  •  rozpoznawanie czynników negatywnych dla jakości życia społecznego
  •  podnoszenie poziomu jakości debaty publicznej
  •  tworzenie mechanizmów rozwijających współpracę pomiędzy politykami różnych szczebli, przedstawicielami mediów i obywatelami

Instytut Obywatelski realizuje ww. cele poprzez:

  • inicjowanie debat społecznych
  • przygotowywanie raportów i analiz
  • organizowanie konferencji, szkoleń, odczytów, warsztatów
  • nawiązywanie współpracy z polskimi oraz zagranicznymi organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami

 

DYREKCJA:

Jarosław Wałęsa, dyrektor

PL

Magdalena Heczko, zastępca dyrektora (urlop macierzyński)

Obszary zainteresowań: polityka energetyczna, polityka gospodarcza

Kontakt: m.heczko(at)instytutobywatelski.pl

dr Konrad Niklewicz, dyrektor zarządzający

Kontakt: k.niklewicz(at)instytutobywatelski.pl

niklewicz

ANALITYCY:

Marzena Haponiuk, analityk rynku pracy i polityki społecznej

Obszary zainteresowań: edukacja, rynek pracy, polityka społeczna

Kontakt: m.haponiuk(at)instytutobywatelski.pl

m

Michał Zieliński, analityk

Obszary zainteresowań: badania opinii publicznej, zachowania wyborcze, systemy polityczne państw wysokorozwiniętych

Kontakt: m.zielinski(at)instytutobywatelski.pl

michal zielinski

KOORDYNATORZY PROJEKTÓW:

Agnieszka Mitkowska, koordynator projektów

Obszary zainteresowań: edukacja, kultura, Europa Wschodnia

Kontakt: a.mitkowska(at)instytutobywatelski.pl

Aneta Wachnicka, młodszy koordynator projektów (urlop macierzyński)

Obszary zainteresowań: UE, społeczeństwa i kultury europejskie, polityka hiszpańska

Kontakt: a.chalonska(at)instytutobywatelski.pl


PORTAL INTERNETOWY

tomasz_mincer

Tomasz Mincer, sekretarz redakcji portalu

Kontakt: t.mincer(at)instytutobywatelski.pl

WSPÓŁPRACOWNICY:

dr Kazimierz Bem

prawnik, teolog, pastor kalwiński

dr Michał Dobrzański

filozof, tłumacz, specjalizuje się w bezpieczeństwie ruchu drogowego

Aleksandra Kaniewska

publicystka, japonistka

dr Marta Kiełkowska

socjolog; adiunkt w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej Instytutu Socjologii UW

dr Artur Madaliński

filolog, krytyk literacki, publicysta

Anna Szybist

manager, działaczka ruchu ochrony praw zwierząt