Newsletter

Rynek pracy

Rynek pracy to jedna z kluczowych sfer oddziaływań rządów na gospodarkę. Rozwiązania przyjmowane w poszczególnych krajach różnią się od siebie w większym lub mniejszym stopniu. O różnicach tych decydują m.in. specyfika lokalnego rynku pracy, ale i uwarunkowania kulturowe. Poszukując skutecznych recept na niski poziom zatrudnienia czy brak miejsc pracy warto przyjrzeć się doświadczeniom innych państw.

Strona 1