Newsletter

Newsletter


Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój adres email

Klikając Zapisz się! wyrażasz zgodę na poniższe

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  o ochronie danych (dalej: RODO), naciskając przycisk „Zapisz się!” wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach administracyjnych oraz w celach informacyjnych i celach związanych z promowaniem działalności partii politycznej, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (email) newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej,  wpisana do Ewidencji Partii Politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem EwP 131, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 12a, www.platforma.or. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Pałasiewicz. Kontakt z IOD możliwy jest pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez email: rodo@platforma.org
 2. Podstawą przetwarzania danych jest zgody osoby uprawnionej.
 3. Cel przetwarzania danych to informowanie oraz promowanie działalności partii politycznej, a także administrowanie przekazanymi w tym celu danymi. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, z tym, że administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu.
 4. Dane osobowe przechowywane są przez administratora przez czas trwania zgody osoby uprawnionej.
 5. Każdy ma prawo:
  • do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych oraz do przenoszenia danych,
  • do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody,
  • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.