Newsletter

Inne miasto jest możliwe

Polityka miejska stała się ostatnio bardzo modnym i rozchwytywanym tematem. Czy to tylko krótka moda pokaże polityczna przyszłość. Wskazujemy tendencje rozwoje i degradacyjne polskich miast. Obserwujemy rozwój polskiej klasy średniej, społecznego aktywizmu i obywatelskości. To bowiem miasta w przyjętych strategiach zarządzania państwem mają stanowić o sile rozwoju Polski i jej innowacyjności.

Strona 1