Newsletter

Czy stać nas na państwo opiekuńcze?

Model państwa opiekuńczego funkcjonujący w niektórych krajach Europy Zachodniej jest kwestionowany w dobie kryzysu z uwagi na znaczące obciążenie budżetów krajowych i wzrost długu publicznego. Czy można utrzymać pewne niewątpliwe osiągnięcia dojrzałych demokracji w czasach recesji? Jakie zasady legły u podstaw tworzenia państw, które troszczą się o swoich obywateli?

Strona 1