Newsletter

Zbyszek Dymarski

doktor filozofii. Napisał książkę „Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego”

Strona 1