Newsletter

Wojciech Brym

absolwent politologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, kontynuuje studia w zakresie nauk politycznych na Uniwersytecie Wrocławskim

Strona 1