Newsletter

William Kristol

teoretyk neokonserwatyzmu, redaktor naczelny "The Weekly Standard", dyrektor konserwatywnego think tanku Foreign Policy Initiative

Strona 1