Newsletter

Stefan Vesper

Sekretarz Generalny Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Fot.(c)KNA

Strona 1