Newsletter

Ryszard Niemiec

redaktor senior „Gazety Krakowskiej”; w latach 1983-93 redaktor naczelny dziennika sportowego „Tempo”

Strona 1