Newsletter

Roland Zarzycki

doktor nauk matematycznych, doktorant na Wydziale nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, publicysta, aktywista społeczny

Strona 1