Newsletter

Piotr Rosół

filozof społeczny, nauczyciel akademicki, zajmuje się etycznymi wymiarami postępu technologicznego

Strona 1