Newsletter

Mirosław Filiciak

medioznawca, pracuje w SWPS. Zajmuje się wpływem technologii na praktyki kulturowe

Strona 1