Newsletter

Marzena Weresa

doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej SGH

Strona 1