Newsletter

Mariusz Luterek

adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz naukowy w Instytucie Społeczeństwa Wiedzy

Strona 1