Newsletter

Małgorzata Bilska

Małgorzata Bilska – socjolog i publicystką. Bada ruch feministyczny w kontekście kultury polskiej, prowadzi treningi profilaktyki przemocy w szkołach

Strona 1