Newsletter

Magdalena Heczko (Śliwka)

zastępca dyrektora Instytutu Obywatelskiego. Zajmuje się m.in. bezpieczeństwem energetycznym.

Strona 1