Newsletter

Ludwik Kotecki

ekonomista, b. główny ekonomista Ministerstwa Finansów, w latach 2012 - 2015 członek KNF i Przewodniczący Rady BFG.

Strona 1