Newsletter

Krzysztof Stanowski

podsekretarz stanu w MSZ (2010-2012), podsekretarz stanu w MEN (2007-2010), Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Strona 1