Newsletter

Justyna Hofmokl

doktor socjologii, autorka książki „Internet jako nowe dobro wspólne”. Wicedyrektorka Centrum Cyfrowego: Projekt Polska

Strona 1