Newsletter

Jürgen Wandel

lektor Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz profesor ekonomii politycznej w Polsko-Niemieckim Forum Akademickim i Instytucie Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej.

Strona 1