Newsletter

Arkadiusz Świadek

prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Zakładu Innowacji i Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Strona 1