Newsletter

Łukasz Młyńczyk

politolog; badacz polityczności miasta; adiunkt w Zakładzie Teorii i Metodologii Badań Politologicznych; zastępca dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Strona 1