Newsletter

Robert Lisicki

absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim; ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego; w l. 2004-2015 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Strona 1