Newsletter

Katarzyna A. Kuć-Czajkowska

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Strona 1