Newsletter

Jacek Krawczyk

przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, sprawozdawca EKES nt. TTIP

Strona 1