Newsletter

Natalia Koperska

nominowana psycholog sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, doktorantka w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Federation of Sport Psychology

Strona 1