Newsletter

Mirosława Nowak-Dziemianowicz

dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, specjalizuje się w zakresie pedagogiki rodziny, pedagogiki szkoły i pedagogiki ogólnej

Strona 1