Newsletter

Joan Donovan

socjolożka, badaczka globalnych ruchów antykapitalistycznych i ich sieci informacji, współtworzyła platformę InterOccupy.net

Strona 1