Newsletter

Olof Åslund

ekonomista, wykładowca na Uniwersytecie w Uppsali, dyrektor generalny Instytutu ds. Ewaluacji Polityki Rynku Pracy i Edukacji (IFAU) w Uppsali (Szwecja). Fot. Linus Liljeberg

Strona 1