Newsletter

Hasan Ciftci

prezes Towarzystwa Polsko-Tureckiego, gdańszczanin, działacz społeczno-polityczny

Strona 1