Newsletter

Hans Börje Hammar

doktor teologii, były wikary szwedzkiego Kościoła luterańskiego w Rzymie

Strona 1