Newsletter

Lech Garlicki

profesor nauk prawnych, w l. 1993-2001 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, w l. 2002-2012 sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Strona 1