Newsletter

Elżbieta Mączyńska

ekonomistka, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Kieruje Katedrą Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w SGH

Strona 1