Newsletter

Barbara Kudrycka

profesor nauk prawnych. Od 2007 roku jest Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Strona 1