Newsletter

CYKL: Dobro dziecka na wokandzie

Redakcja Instytutu, 31.05.2010

W ramach projektu Dobro dziecka na wokandzie odbył się cykl spotkań i dyskusji mających na celu skupienie się na temacie  praw dziecka w wymiarze sprawiedliwości. Patronat nad cyklem objął Rzecznik Praw Dziecka. Współorganizatorami spotkań byli: Parlamentarny Zespół „‚Rodzina 2030” oraz Gazeta Wyborcza.

Koordynator projektu: Zbigniew Mamys, z.mamys@instytutobywatelski.pl.

Ważniejsze spotkania w ramach cyklu:

10.03.2011 – POZNAŃ

Dobro dziecka na wokandzie II

Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego, Poznań ul. Jackowskiego 18, godz. 13.00

Paneliści: Dorota Borysiewicz – Pielichowska (dyrektor Domu Dziecka w Kórniku – Bninie), Ewa Dalc ( Starostwo Powiatowe), Magdalena Kochan (przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny), Aleksandra Kowalska ( dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (posłanka, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu „Rodzina 2030”), Marek Michalak (Rzecznik Praw Dziecka). Prowadzenie: Zbigniew Mamys (koordynator  projektów Instytutu Obywatelskiego).

W gronie ekspertów, polityków i praktyków rozmawiano  o propozycjach zawartych w ustawie o pieczy zastępczej. Ustawa wprowadza do systemu pomocy społecznej nową instytucję – asystentów rodzinnych, których zadaniem ma być praca z rodzinami zagrożonymi społecznym lub ekonomicznym wykluczeniem. Zawiera również przepisy stymulujące rozwój rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych, w miejsce stopniowo likwidowanych państwowych domów dziecka. Zmiany w Kodeksie Rodzinnym, szczególnie w art. 109, mają lepiej chronić dobro dziecka i rodziny.

16.12.2010 – POZNAŃ

Spytaj rzecznika o prawa dziecka

Gazeta Cafe, Poznań ul. 27 grudnia / 3, godz. 15.00

Spotkanie z udziałem Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka, miało charakter otwarty. W trakcie spotkania pytano go m.in. o to dlaczego niektóre dzieci nie mogą być w święta z mamą i tatą? Czy biedny może być rodzicem? Czy klasy integracyjne to dobry pomysł? Poruszono też tematy świąteczne.  Rokrocznie sądy decydują, że dzieci spędzą święta w domach dziecka, z dala od rodziców. Czy w każdej sytuacji jest to działanie konieczne?

31.05.2010 – POZNAŃ

Dobro dziecka na wokandzie

UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań ul. Szamzrzewskiego 89 E, sala B, godz. 10.00

Paneliści: Marek Andrzejewski (pedagog, prawnik),Tomasz Grzybowski (adwokat), Małgorzata Heller-Kaczmarska (adwokat) ,  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (posłanka, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu „Rodzina 2030”), Krzysztof Kwiatkowski (Minister Sprawiedliwości),  Marek Michalak (Rzecznik Praw Dziecka),Wojciech Wilk (poseł, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka). Prowadzenie: Jarosław Makowski (dyrektor Instytutu Obywatelskiego).

Tematem konferencji było dobro dziecka w decyzjach wymiaru sprawiedliwości. Często nagłaśniane w mediach sprawy dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych z powodu biedy czy choroby rodziców, pokazują, jak różne może być rozumienie dobra dziecka, i jak różne i czasami kontrowersyjne są decyzje sądów, od których zależą dalsze losy dziecka i jego rodziny.