Newsletter

DEBATA: Przyszłość Romów w Polsce

Redakcja Instytutu, 08.10.2010
Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji „Przyszłość Romów w Polsce”, organizowaną przez Instytut Obywatelski oraz Wojewodę Małopolskiego 15 października 2010 r. w Krakowie, w Cheder Cafe, przy ul.Józefa 36 o godz. 18.00.

Serdecznie zapraszamy na debatę „Przyszłość Romów w Polsce”, organizowaną przez Instytut Obywatelski oraz Wojewodę Małopolskiego. Spotkanie odbędzie się 15 października 2010 r.  w Krakowie, w Cheder Cafe, przy ul.Józefa 36 o godz. 18.00.

W spotkaniu udział wezmą:

  • Stanisław Kracik – wojewoda małopolski
  • Andrzej Mirga – główny doradca ds. Romów i Sinti przy OBWE, Szef Punktu Kontaktowego ds. Romów i Sinti ODHiR
  • Elżbieta Mirga-Wójtowicz – pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych
  • Róża Thun – poseł do Parlamentu Europejskiego
  • dr Artur Paszko – ekspert w programach UE EQUAL, INTII i INTERREG w ramach projektów koncentrujących się na problematyce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Prowadzenie: Magdalena Kursa – redaktorka Gazety Wyborczej

Medialna dyskusja, która toczy się obecnie w Europie dotycząca działań rządu francuskiego czy włoskiego wobec Romów pokazuje jak poważne problemy i wyzwania stanowią obecnie mniejszości narodowe i etniczne w krajach europejskich. Mniejszość romska jest specyficzną grupą, jednak problemy związane z integracją i poszanowaniem fundamentalnych praw człowieka dotyczą wielu grup mniejszościowych. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy instytucje europejskie takie jak Komisja Europejska, Parlament Europejski czy Rada Europy, poszczególne kraje i regiony robią wystarczająco dużo dla integracji? Czy właściwie prowadzą politykę poszanowania i wspierania mniejszości, czy wywiązują się z zobowiązań państwowych i międzynarodowych?

„Przyszłość Romów w Polsce” – zapis dyskusji do pobrania

Przygotowanie i implementacja odpowiedniej polityki krajowej wobec poszczególnych grup mniejszościowych jest nie lada wyzwaniem dla każdego państwa. Od sposobu przeprowadzania tych procesów będzie uzależniona jakość życia w danym kraju, zarówno mniejszości jaki i większości. Problemy pojawiające się w związku z niezrozumieniem się przez poszczególne grupy, brak akceptacji i tolerancji mogą eskalować do niebywałych rozmiarów powodując trudne konflikty społeczne.

W proponowanej przez nas dyskusji nie chcemy przekonywać do uprzywilejowywania mniejszości. Chcemy podjąć próbę znalezienia odpowiedzi jak pogodzić wszystkie zainteresowane strony. Przyjrzymy się przede wszystkim dotychczasowym sposobom integracji społeczności romskiej. Wyrównywanie różnic jest konieczne dla harmonijnego współżycia społecznego. Jako obywatele Polski i Europy, a przede wszystkim jako ludzie jesteśmy zobowiązani pomagać innym w trudnych sytuacjach, gdyż leży to w naszym wspólnym interesie.

W czasie spotkania zostanie przedstawiona obecnie prowadzona polityka krajowa i regionalna, problemy z jakimi spotykają się samorządy na których zamieszkuje społeczność romska, sytuacja Romów na rynku pracy, oraz polityka europejska prowadzona w tym zakresie, w tym działania OBWE i Parlamentu Europejskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.