Newsletter

Poznań , 28.05.2012

Redakcja Instytutu, 22.05.2012
Konferencja „Wykluczenie w XXI wieku”

Zapraszamy na konferencję: „Wykluczenie w XXI wieku”, która odbędzie się 28 maja 2012 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pomysł na zorganizowanie debaty na temat zapotrzebowania i kierunków rozwoju lokalnej polityki społecznej jest wspólną inicjatywą redakcji Liberté! – łódzkiego magazynu o tematyce społeczno-kulturalnej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Partnerem wydarzenia jest Instytut Obywatelski.

Wydarzenie jest elementem dwuletniego projektu realizowanego przez Liberté! przy wsparciu Fundacji Batorego z programu Demokracja w Działaniu. Celem projektu jest stworzenie liberalnej wizji polityki wyrównywania szans w Polsce, czyli zapewnienie możliwości rozwoju niezależnie od okoliczności niezależnych – pochodzenia, dochodu rodziców, miejsca urodzenia, rasy, płci etc. Polityka społeczna powinna mieć na celu realną zmianę sytuacji danej jednostki, a nie utrzymywanie stanu zależności od państwowej jałmużny, musi być właściwie ukierunkowana i najefektywniej wykorzystywać ograniczone środki. Musi być skuteczna, racjonalna ekonomicznie i eliminować działania pozorne. Chcemy również pracować nad zmianą języka, którym często opisuje się politykę społeczną w Polsce, gdzie rozwiązania faktycznie szkodliwe nazywa się społecznie użytecznymi, co blokuje wprowadzanie niezbędnych zmian.

 

 

 

Program konferencji

10.00 – 12.00

Panel dyskusyjny:
Aspekty wykluczenia w XXI wieku – prof. Zbigniew Galor, dr Kazimiera Król, dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, prof. Władysława Łuczka-Bakuła, dr Anna Potok, Tomasz Sadowski – prowadzenie Sławomir Kalinowski.
12.00 – 12.30
przerwa kawowa
12.30 – 14.00
Dwugłos:
Wpływ starzenia się społeczeństwa na zjawisko wykluczenia społecznego – prof. Józef Orczyk, dr Maciej Duszczyk– prowadzenie Sławomir Kalinowski.
14.00 – 14.30
przerwa kawowa
14.30 – 15.15
Warsztaty:
Jak przeciwdziałać wykluczeniu w praktyce? – Barbara Sadowska – prowadzenie dr Magdalena Kozera
15.15 – 15.30
Podsumowanie warsztatów i konferencji

Prosimy o potwierdzenie obecności wysyłając email na adres: kalinowski@up.poznan.pl

Miejsce: Kolegium Rungego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 52.