Newsletter

KONKURS: Tu mieszkam, tu działam

Redakcja Instytutu, 17.11.2010
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać esej na jeden z zaproponowanych tematów: „W jaki sposób samorząd gminny wpływa na moje życie?" lub „W jaki sposób mogę wpływać na funkcjonowanie mojej „małej ojczyzny”, którą jest gmina?"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs ma na celu pokazanie jak istotne są aktywność i zaangażowanie obywateli w życie publiczne i społeczne. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować esej odpowiadający na jeden z zaproponowanych tematów:

  • W jaki sposób samorząd gminny wpływa na moje życie?
  • W jaki sposób mogę wpływać na funkcjonowanie mojej małej ojczyzny”, którą jest gmina?

Od osób wybierających temat pierwszy chcielibyśmy dowiedzieć się jaki, ich zdaniem, jest faktyczny wpływ samorządu lokalnego na życie społeczności lokalnej. Jakie działania władzy powodują, że nasze życie staje się lepsze, wygodniejsze, bezpieczniejsze, sprawniejsze, a czasem po prostu ciekawsze. Przy wyborze tematu drugiego prosimy o odpowiedź na pytanie co każdy z nas obywateli mniejszych i większych wspólnot może zrobić, aby poprawić funkcjonowanie swojej gminy, jakie działania możemy podjąć w celu poprawienia życia całej społeczności i dlaczego zaangażowanie (także młodych obywateli) w życie publiczne jest tak istotne.

Praca konkursowa nie powinna przekroczyć objętością 5600 znaków ze spacjami. Prace należy przesyłać do dnia 17 grudnia 2010r. na adres mailowy esej@instytutobywatelski.pl lub pocztą tradycyjną na adres Instytut Obywatelski, ul. Wiejska 14/5, 00-490 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Tu mieszkam, tu działam”. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Regulamin _Tu_mieszkam_tu_działam

Spośród nadesłanych prac w każdym województwie wyłonimy zwycięzcę, który w nagrodę pojedzie do Brukseli lub Strasburga. Spośród finałowej 16 wyłonimy głównego laureata, który otrzyma nagrodę główną – notebooka. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu Obywatelskiego oraz w elektronicznej publikacji, która zostanie przygotowana po zakończeniu konkursu. Oprócz tego wręczone zostaną drobne upominki oraz pamiątkowe dyplomy.

Współorganizatorami konkursu są Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Lena Kolarska Bobińska, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Łukacijewska, Sławomir Nitras, Jan Olbrycht, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Sonik, Róża Thun, Rafał Trzaskowski, Jarosław Wałęsa, Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka.

Termin nadsyłania prac upływa 17 grudnia 2010 r., ogłoszenie wyników wojewódzkich nastąpi 10 stycznia 2011 r. Natomiast ogólnopolski finał odbędzie się 26 stycznia 2011 r.