Newsletter

KONKURS: Tu mieszkam, tu działam

Redakcja Instytutu, 17.11.2010
Konkurs miał na celu pokazanie jak istotne są aktywność i zaangażowanie obywateli w życie publiczne i społeczne. Aby wziąć udział w konkursie należało przygotować esej odpowiadający na jeden z zaproponowanych tematów: "W jaki sposób samorząd gminny wpływa na moje życie?" lub "W jaki sposób mogę wpływać na funkcjonowanie mojej „małej ojczyzny”, którą jest gmina?".

Konkurs miał na celu pokazanie jak istotne są aktywność i zaangażowanie obywateli w życie publiczne i społeczne. Aby wziąć udział w konkursie należało przygotować esej odpowiadający na jeden z zaproponowanych tematów:

 • W jaki sposób samorząd gminny wpływa na moje życie?
 • W jaki sposób mogę wpływać na funkcjonowanie mojej małej ojczyzny”, którą jest gmina?

Od osób wybierających temat pierwszy chcieliśmy dowiedzieć się jaki, ich zdaniem, jest faktyczny wpływ samorządu lokalnego na życie społeczności lokalnej. Jakie działania władzy powodują, że nasze życie staje się lepsze, wygodniejsze, bezpieczniejsze, sprawniejsze, a czasem po prostu ciekawsze. Przy wyborze tematu drugiego prosiliśmy o odpowiedź na pytanie co każdy z nas obywateli mniejszych i większych wspólnot może zrobić, aby poprawić funkcjonowanie swojej gminy, jakie działania możemy podjąć w celu poprawienia życia całej społeczności i dlaczego zaangażowanie (także młodych obywateli) w życie publiczne jest tak istotne.

Praca konkursowa nie powinna była  przekroczyć objętością 5600 znaków ze spacjami. Prace należało przesyłać do dnia 17 grudnia 2010r. na adres mailowy esej@instytutobywatelski.pl lub pocztą tradycyjną na adres Instytut Obywatelski, ul. Wiejska 14/5, 00-490 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Tu mieszkam, tu działam”. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Regulamin _Tu_mieszkam_tu_działam

Współorganizatorami konkursu byli Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Lena Kolarska Bobińska, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Łukacijewska, Sławomir Nitras, Jan Olbrycht, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Sonik, Róża Thun, Rafał Trzaskowski, Jarosław Wałęsa, Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka.

Termin nadsyłania prac upłynął 17 grudnia 2010 r., ogłoszenie wyników wojewódzkich nastąpiło 13 stycznia 2011 r. Natomiast ogólnopolski finał odbędzie się 26 stycznia 2011 r.

Otrzymaliśmy ponad 150 esejów z całej Polski. Łącznie przyznaliśmy 17 nagród regionalnych, ponieważ w jednym z województw wyjątkowo zdecydowaliśmy się nagrodzić dwie prace.

Spośród nadesłanych prac w każdym województwie wyłoniliśmy zwycięzców, którzy w nagrodę pojechali do Brukseli lub Strasburga. Spośród finałowej 17 wyłoniono głównego laureata, który otrzymał nagrodę główną – notebooka. Nagrodzone prace zostaną opublikowane zostały na stronie internetowej Instytutu Obywatelskiego.  Oprócz tego zwycięzcom wręczono drobne upominki oraz pamiątkowe dyplomy.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów z poszczególnych regionów:

 • Dolnośląskie – Matteo Furmaniak
 • Kujawsko-pomorskie – Kinga Mądraszewska
 • Lubelskie – Katarzyna Madejczyk
 • Lubuskie – Joanna Rutkowska
 • Łódzkie – Anna Guzek, Adrianna Król
 • Małopolskie – Tomasz Żernowski
 • Mazowieckie – Kinga Kowalska
 • Opolskie – Jakub Płaziuk
 • Podkarpackie – Mateusz Potoczny
 • Podlaskie – Adrianna Dębowska
 • Pomorskie – Marta Górnicka
 • Śląskie – Paulina Bąk
 • Świętokrzyskie – Bartosz Łochowski
 • Warmińsko-mazurskie – Mariusz Bazylak
 • Wielkopolskie – Katarzyna Michalska
 • Zachodniopomorskie – Zuzanna Trafna.