Newsletter

Zatrudnię starszego pracownika

Joseph F. Coughlin, 15.03.2012
Praca to coś więcej niż pieniądze. To szansa, by być produktywnym i zaangażowanym

Praca to coś więcej niż pieniądze. To szansa, by być produktywnym i zaangażowanym

Starsi pracownicy to nowa rzeczywistość dla pracodawców. Duża liczba niezaawansowanych wiekiem zatrudnionych i społeczna konstrukcja emerytur sprawiają, że przeciętny pracownik jest dziś stosunkowo młody. Tak było wczoraj.

Dziś w wielu regionach Stanów Zjednoczonych, podobnie jak w innych krajach uprzemysłowionych, młodzi ludzie stanowią stosunkowo niewielki procent potencjalnych pracowników. Kolejne pokolenia profesjonalistów nie są zainteresowane zatrudnieniem w niektórych gałęziach przemysłu. W szczególności dotyczy to specjalistów, zajmujących się transportem, petrochemią, usługami, czy inżynierów. Dlatego w tych branżach pracuje więcej starszych pracowników.

Jednak wykonujący inne zawody także decydują się na to, by pracować dłużej. Przyczyną są nie tylko małe oszczędności. Praca to dla nich coś więcej niż pieniądze. To szansa, by być produktywnym i zaangażowanym.

Starsi pracownicy stanowią wyzwanie dla pracodawców. Ich zatrudnienie wymaga wprowadzenia innowacji nie tylko w sposobie pracy, lecz także w systemie premiowania. Konieczne są również zmiany w procesach rekrutacyjnych. Pracodawca musi także dostosować charakter świadczonych przez firmę usług oraz wprowadzić programy wspierające zatrudnionych. Musi zapewnić opiekę zdrowotną oraz promować dobrą jakość życia.

Oto kilka kwestii, które zatrudniający powinni przemyśleć:

Zdrowie i dobra jakość życia – chodzi o coś więcej niż tylko ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawcy będą się troszczyć o zdrowie swoich pracowników także wtedy, gdy ci będą jeszcze młodzi. Dzięki temu koszty opieki zdrowotnej będą niższe. Podniesie się natomiast produktywność osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Planowanie finansowe – planowanie emerytury oraz udział w programach oszczędnościowych, sponsorowanych przez pracodawców, to priorytet. Zapewniający usługi finansowe muszą jednak współpracować z pracodawcami i pracownikami oraz zapewniać racjonalne, finansowe produkty.

Oczywiście możemy to pracodawcom ułatwić, podejmując zawczasu odpowiednie decyzje. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie będziemy mieszkać w podeszłym wieku. Ocenić, jaka jest cena niezależnego życia już po przejściu na emeryturę i zaplanować jego ostatnie lata. Takie pytania są kluczowe w dyskusjach z pracownikami i w zachęceniu ich do działań, takich jak np. kupno długoterminowego ubezpieczenia.

Edukacja i trening przez całe życie – ze względu na postęp techniczny i zmiany na rynku pracy, umiejętności zdobyte w czasie dwóch pierwszych dekad naszego życia nie będą wystarczające przez kolejne dziesięciolecia. Każdy pracownik i pracodawca, który w to nie wierzy, popełnia poważny błąd. Kolejne pokolenia zatrudniających będą zaangażowane w kształcenie pracowników, edukowanie ich nie tylko w miejscu pracy – poprzez zdobywanie kolejnych certyfikatów czy w trakcie sporadycznych kursów internetowych.

Elastyczna praca i dodatki – starsi pracownicy przywiązują wagę do kwestii finansowych. Ważniejsza jest dla nich jednak elastyczność w miejscu pracy. Oczywiście wszystko zależne jest od polityki przedsiębiorstwa, w którym jesteśmy zatrudnieni. Przykładowo: będziemy mogli pracować dłużej, jeśli jednocześnie dzień pracy będzie krótszy. Czas ten wykorzystamy na opiekę nad starszymi, naukę czy hobby. Starsi pracodawcy będą szukać bardziej elastycznych sposobów premiowania, odpowiadających ich potrzebom, począwszy od prywatnej opieki zdrowotnej, aż po usługi wspierające dbałość o zdrowie i zdrowy styl życia itd.

Tekst, udostępniony za zgodą Autora, pochodzi z bloga „Disruptive Demographics”

Joseph F. Coughlin – dyrektor Laboratorium Wieku (AgeLab) w Massachusetts Institute of Technology
Tłumaczenie: Weronika Przecherska