Newsletter

Paul Scheffer

Redakcja Instytutu, 16.02.2012

Poczucie odpowiedzialności to coś zupełnie innego niż bezkrytyczne akceptowanie istniejącego stanu rzeczy