Newsletter

KSIĄŻKA: Wolność, równość, uniwersytet

Redakcja Instytutu, 17.08.2012
Co oznacza autonomia uniwersytetu dzisiaj? Czy możliwa jest jeszcze wolność badań, swoboda wypowiedzi?

Co oznacza autonomia uniwersytetu dzisiaj? Czy możliwa jest jeszcze wolność badań, swoboda wypowiedzi, nieskrępowana zewnętrznymi uwarunkowaniami bezinteresowna myśl? Czy coraz większa zależność europejskich uczelni od polityki i finansów gwarantuje jeszcze uniwersytetowi miejsce najważniejszej instytucji ideotworczej, odczytującej świat oraz wyznaczającej myślenie o nim?

Książka Wolność, równość, uniwersytet pod redakcją Cezarego Kościelniaka (UAM/Collegium Civitas) i Jarosława Makowskiego (Instytut Obywatelski) to próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość uniwersytetu dzisiaj. Główne idee, które przyświecały projektowi to były pytania rolę wartości jak: autonomia, wolność czy równość w kontekście badań naukowych oraz funkcjonowania uniwersytetu jako instytucji.

Do podjęcia powyższych pytań zaprosiliśmy myślicieli i badaczy, zarówno uznane autorytety, jaki i ludzi młodych z Polski i Europy. Refleksja o uniwersytecie w kategoriach wolności jest w tym momencie bardzo potrzebna, gdyż wiele zmian zagraża jego wolności, zarówno jeśli idzie o ograniczenie wolności badań, jak i, poprzez podniesienie opłat w Wielkiej Brytanii, w dostępie do uczelni. Wywołane w książce głosy z różnych zakątków Europy stają się pretekstem do dyskusji polskiej o kształt i rolę społeczną naszych uczelni.

Wersja w języku polskim: Wolność, Równość, Uniwersytet

Wersja w języku angielskim: Freedom, Equality, University

Zapraszamy do lektury!