Newsletter

Poznań, 19.01.2012

Redakcja Instytutu, 11.01.2012
Debata "Rola badań w rozwoju uczelni i regionów dzisiaj"

19 stycznia (czwartek) w Sali Senatu UAM Poznaniu odbędzie się debata „Rola badań w rozwoju uczelni i regionów”.

Początek spotkania: godz. 18.00. Organizatorami debaty są: Instytut Obywatelski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W debacie udział wezmą:

prof. Marcin Berdyszak, rektor UAP

prof. Jacek Sójka, UAM, dyrektor Centrum Studiów Otwartych UAM

– prof. Jacek Witkoś, prorektor UAM

 – prof. Maciej Żukowski, prorektor UE

Prowadzenie: Cezary Kościelniak (UAM) i Jarosław Makowski (Instytut Obywatelski)

W debacie chcemy podjąć kwestie związane z dylematami rozwojowymi uczelni: jak rozwijać badania? Jak nimi zarządzać, aby były one „bliżej” regionów? Jak tworzyć relacje pomiędzy regionami i uczelniami poprzez sferę badawczą? Jak wdrażać studentów w prace badawcze?

Na Zachodzie dyskutuje się kwestie nowych trajektorii rozwoju uczelni: czy mają one iść w kierunku „research university”, czy też „teaching university”? Wreszcie, w jaki sposób polityka badawcza uczelni przekłada się na ich misję cywilną, umacnia rozwój społeczny?

U podstaw pomysłu na debatę poznańską stoi książka „Wolność, równość, uniwersytet”, wydana w 2011 roku przez Instytut Obywatelski. Autorzy z wybranych krajów Europy prezentują w niej  dylematy transformacji polityki uczelnianej ostatnich lat.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Mitkowska  tel. 500 036 659, e-mail: a.mitkowska@instytutobywatelski.pl