Newsletter

RAPORT: „Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja”

Redakcja Instytutu, 26.02.2011
Raport autorstwa Błażeja Nadobnika: "Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja" to przygotowana na zlecenie Instytutu Obywatelskiego analiza mająca na celu wskazanie najważniejszych kierunków rozwoju obszarów wiejskich oraz społeczności, które te obszary zamieszkują

Raport Błażeja Nadobnika „Nowoczesna wieś. Po pierwsze: edukacja” zawiera szczegółowy opis elementów wpływających na jakość życia mieszkańców wsi tj. poziom osiąganych przez nich dochodów, system kształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, rodzaj wsparcia udzielanego rolnikom przez państwo, sytuacja osób nie utrzymujących się z rolnictwa, ale mieszkających na wsi oraz rekomendacje zmian.

Od czasu wejścia do UE istotnym elementem, na który w szczególny sposób kłaść należy nacisk, również na obszarach wiejskich, jest troska o środowisko naturalne. Niezbędne staje się więc przede wszystkim uruchomienie programów edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów. Autorem raportu jest Błażej Nadobnik – ekspert zajmujący się obszarami wiejskimi, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu.

Zawartość analizy:

1. Poprawa jakości życia.
2. Rozwój regionalny i lokalny – polityka regionalna.
3. Reforma instytucji wspierających rolnictwo.
4. Zwiększanie dochodów rolników.
5. Zielona wieś: troska o środowisko naturalne.

Wersja do pobrania: Nowoczesna wieś. Po pierwsze: edukacja”

Zapraszamy do lektury!