Newsletter

Analiza. Polska wobec unijnej polityki migracyjnej

Redakcja Instytutu, 22.09.2017
Polska, tak jak całą Unia, nie ucieknie od problemu migracji. Jaka powinna być polska polityka wobec uchodźców i imigrantów

Uchodźcy, imigranci ekonomiczni, udział Polski w europejskiej polityce migracyjnej – to chyba najtrudniejszy i najbardziej politycznie wybuchowy temat, przed którym dziś stoimy. Paweł Zalewski, członek Rady Instytutu Obywatelskiego oraz dr Konrad Niklewicz, z-ca dyrektora Instytutu Obywatelskiego, przygotowali własną analizę problemu. Przedstawiają w niej proponowane rozwiązania dla Polski i dla Unii Europejskiej.

Autorzy stawiają kilka kluczowych tez:

Po pierwsze, w debacie debaty publicznej należy zdefiniować i zrozumieć dwie, niezależne od siebie, polityki: imigracyjną i uchodźczą. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do zrównania znaczenia pojęć „imigrant” i „uchodźca” – to niestety uniemożliwia jakąkolwiek racjonalną rozmowę. Te dwa zjawiska trzeba bezwzględnie oddzielić.

Po drugie, autorzy ostrzegają, że napływ uchodźców oraz imigrantów do krajów Unii Europejskiej będzie w przyszłości narastał. Konflikty zbrojne, niestabilna sytuacja polityczna, złe (i wciąż pogarszające się) warunki gospodarcze i społeczne w krajach Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Centralnej będą popychać miliony osób do podjęcia prób przedostania się do Europy. Dodatkowym, dotychczas nieuwzględnianym czynnikiem zwiększającym presję imigracyjną stają się zmiany klimatyczne. Europa nie zmieni swojego geograficznego sąsiedztwa, od problemu masowych migracji nie da się uciec, trzeba stawić mu czoła.

I dlatego strategicznym priorytetem państw członkowskich Unii, w tym Polski, powinno być odzyskanie pełnej kontroli nad granicami zewnętrznymi UE, by móc dokładnie sprawdzać, kto próbuje je przekroczyć. Państwa unijne powinny podjąć wszelkie możliwe działania, by napływ imigrantów zatrzymać jak najdalej od granic UE. Przykładem takiego działania jest porozumienie z Turcją (pieniądze w zamian za zatrzymanie migrantów na terenie Turcji). Zarazem jednak Europa ma moralny obowiązek pomóc tym uchodźcom (podkreślmy: uchodźcom!), którzy do jej bram dotrą.

Polska, tak jak inne kraje unijne, jest dumna ze swoich tysiącletni korzeni chrześcijańskich. Niejeden raz w historii Polacy byli uchodźcami (w rozumieniu obecnego prawa międzynarodowego) i doświadczali pomocy ze strony innych społeczeństw. Dziś Polacy powinni, w miarę możliwości i na zasadzie dobrowolności, pomagać osobom uciekającym przed wojną i torturami. To moralny obowiązek, który potwierdza nauka naszych Kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego i protestanckich. Każda partia, która odwołuje się do chrześcijańskiej tradycji nie ma moralnego prawa mówić czegoś innego.

Polska, w imię dobrze pojętego interesu własnego, powinna aktywnie uczestniczyć w pracach nad nową, europejską polityką migracyjną. By móc to zrobić, dziś polski rząd powinien zachowywać się w sposób wiarygodny – zademonstrować czynami, że zależy mu na rozwiązaniu problemu. Niestety, rząd PiS-u wykazuje zupełnie inną, przeciwną postawę: odwraca się plecami do europejskich partnerów, ich problemów i ich próśb o solidarność.

W dłuższej perspektywie Polska nic na tym nie zyska, a bardzo dużo straci. A od problemów migracji i tak nie ucieknie.

Zapraszamy do lektury!

Całość analizy do pobrania Polska wobec unijnej polityki migracyjnej