Newsletter

Platformy pomysł dla młodzieży

Redakcja Instytutu, 29.06.2017
Bez rozmowy z młodymi ten projekt nie miałby sensu

Finał konsultacji projektu ustawy o polityce młodzieżowej, przygotowanego przez Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej. – Bez rozmowy z młodymi ten projekt nie miałby sensu. Tylko młodzi mogą wskazać problemy, które dla młodych dziś są najważniejsze i które państwo musi pomóc rozwiązać – podkreślili uczestnicy podsumowującej konferencji w Warszawie

fot. Maciej Śmiarowski

W zorganizowanym w czwartek spotkaniu w Sejmie RP wzięło udział ponad 80 osób – przedstawicieli organizacji młodzieżowych rad miast, samorządów uczniowskich i studenckich z całej Polski. Warszawska konferencja była finałem prowadzonych przez wiele tygodni konsultacji programu  #PolskadlaMłodych, przygotowywanego przez Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej, przy współpracy Instytutu Obywatelskiego.

– W Polsce do tej pory nie było jednolitej, spójnej polityki młodzieżowej. Były prowadzone różne działania na rzecz młodych, ale często w oderwaniu od siebie, zrywami – mówił Arkadiusz Marchewka, poseł PO i członek Gabinetu Cieni. – Dlatego proponujemy projekt ustawy o polityce młodzieżowej, która położy fundament. Na nim później powstaną szczegółowe rozwiązania dla młodych, w tych obszarach, które są dla nich ważne: rynku pracy, mieszkalnictwie, edukacji i szkolnictwie wyższym itp. – dodał poseł Marchewka.

Istotą konsultowanego pomysłu jest wdrożenie rozwiązań prawnych, które w sposób systemowy i stały będą wymuszać współpracę rządu i innych instytucji publicznych z przedstawicielami młodzieży. Powstałaby m.in. Rada Młodzieży (wybrani przedstawiciele młodych oraz przedstawiciele rządu), przy urzędzie premiera powołany zostałby pełnomocnik ds. młodzieży, a wszystkie ustawy powstające w rządzie musiałyby być obowiązkowo sprawdzane pod kątem ich wpływu na młodzież. – W ten sposób zagwarantujemy, że rozwiązania dla młodych są naprawdę robione z ich udziałem – tłumaczył Michał Braun, w Gabinecie Cieni odpowiedzialny za obszar społeczeństwa obywatelskiego.

 

api_29.6.5

Uczestnicy dyskusji o polityce młodzieżowej wskazali na wiele paradoksów i sprzeczności, które trzeba wspólnie rozwiązać. – Z jednej strony młodzi mówią, że chcą wolności. A z drugiej strony oczekują silnego państwa, które rozwiąże wszystkie problemy – mówi Michał Boni, europoseł PO. Z kolei profesor Krystyna Szafraniec, autorka słynnego raportu „Młodzi 2011”, zwróciła uwagę na potrzebę „odczarowania aspiracji młodych”. Jak tłumaczyła, od lat 90. przyjęło się, że najważniejsze w życiu to wejść do klasy średniej, a kluczem do drzwi są studia wyższe. Tymczasem dziś widać, że niekoniecznie: studia wyższe nie dają już gwarancji sukcesu. Często dużo lepszym wyborem życiowym jest edukacja zawodowa w obszarach, w których fachowcy są rozchwytywani. Podobną konkluzję sformułowała prof. Barbara Galas. – Musimy patrzeć, gdzie będziemy jutro. W Niemczech już teraz brakuje inżynierów.

W trakcie czwartkowego spotkania w Sejmie przedstawiciele organizacji młodzieżowych, samorządów itp. mieli okazję skomentować przedstawione przez Gabinet Cieni propozycje. Domagali się np. doprecyzowanie niektórych zapisów. – Pełnomocnik ds. młodzieży musi mieć moc sprawczą – zauważył Michał Goszczyński z samorządu doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. – Organizacje młodzieżowe mają pamięć instytucjonalną. Trzeba z nimi współpracować by móc myśleć długofalowo – podkreślał z kolei Michał Kłopocki, przewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Ostateczny projekt programu #PolskadlaMłodych i zapisów ustawy, uwzględniający konkluzje ze konsultacji, będzie przedstawiony w najbliższych miesiącach.

 

Polska dla mlodych 7

 polska dla młodych 10

Polska dla Młodych 9polska dla młodych 11