Newsletter

Święto biało-czerwonej

Bogdan Rodziewicz, 28.04.2017
Dzień Flagi świętujemy już trzynasty rok. Dziś mało kto pamięta, że parlament ustanowił to święto z inicjatywy Platformy Obywatelskiej RP

Redakcja Instytutu: Dlaczego powinniśmy świętować Dzień Flagi?

CC-BY-SA-3.0. Autor: Krzysztof Kundzicz

Bogdan Rodziewicz: Żeby poznać pochodzenie, symbolikę i historię naszych barw narodowych. Nawiązują do kolorów herbowych unii polsko-litewskiej. To była pierwsza unia w Europie, trochę podobna do dzisiejszej Unii. Nie było pomiędzy Polską a Litwą granic. Były inne czasy, ale zasady były podobne. Powinniśmy teraz o tym mówić, bo jesteśmy w UE.  1 maja 2004 Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, a już dzień później po raz pierwszy były obchody Dnia Flagi. Powinniśmy czuć się z tego powodu dumni.

A skąd pomysł ustanowienia Dnia Flagi? Jak wyglądała historia tego święta?

Po II wojnie światowej w polskim społeczeństwie wiedza o historii barw narodowych nie była powszechna. W latach 50. mało kto się tym interesował, tak samo jak w latach 90. Nawet historyków na uniwersytecie nie bardzo interesował ten temat. Przykładowo, mało kto wiedział, że uchwała o polskich barwach narodowych była przyjęta przez Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku – i że jej tekst zachował się w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Pomysłodawcą Dnia Flagi był mój kuzyn Leszek Rodziewicz, który jest historykiem i przewodnikiem, ale już sama data, czyli 2 maja, była moim pomysłem. Tego samego dnia obchodzimy Światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą, a 3 maj to święto narodowe. Pomyślałem, że uda się stworzyć idealne połączenie – 2 maja to była optymalna data. Projekt w Sejmie złożył Klub Platformy Obywatelskiej RP, a osobą która była odpowiedzialna za wniosek był poseł Edward Płonka. On przez wiele lat mieszkał w Szwecji, gdzie Dzień Flagi jest świętem państwowym – tym bardziej więc był przekonany, że ustanowienie tego święta w Polsce jest dobrym pomysłem. Wykonał świetną robotę, pilotował ten projekt w Sejmie. W dniu głosowania, większość posłów była za.

Gdy Sejm uchwalił Dzień Flagi, uchwała trafiła do Senatu. Tam chciano zmienić uchwałę i nazwę na Dzień Orła Białego. Przygotowałem informację i ulotkę dla posłów i senatorów o Dniu Flagi. Udało mi się wszystkich przekonać, żeby jednak nie zmieniać oryginalnego zamysłu. I ostatecznie 2 maja stał się Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Po raz pierwszy Dzień Flagi był obchodzony w 2004, czyli dzień po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Bogdan Rodziewicz – wspólnie z Edwardem Kłosem, Marianem Mahorem, Ligią Krajewską i Jackiem Wojciechowiczem współzałożyciel Koła Platformy Obywatelskiej w Wesołej, współinicjator ustanowienia Dnia Flagi.