Newsletter

CETA – partnerstwo dla dobrej przyszłości

Adam Szejnfeld, 17.02.2017
Niższe ceny towarów i usług, bezpieczeństwo obywateli, ochrona praw pracowniczych i środowiska – to gwarantuje CETA, przyjęta właśnie przez Parlament Europejski umowa o wolnym handlu z Kanadą

CETA jest korzystna dla polskiej i europejskiej gospodarki. Doprowadzi do zniesienia ceł, zlikwidowania ograniczeń w dostępie do zamówień publicznych, otwarcia rynku usług i stworzenia przewidywalnych warunków dla inwestorów.

Jednocześnie CETA zakłada pełne utrzymanie wysokich norm UE w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo żywności.

CETA jest najlepszą i najbezpieczniejszą umową handlową, jaką do tej pory zawarła Unia Europejska – pisze Adam Szejnfeld, poseł Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego.

Zapraszamy do lektury jego tekstu, w którym wyjaśnia szczegóły porozumienia Unii z Kanadą i odpowiada na wątpliwości, jakie wokół tego dokumentu narosły.

Całość analizy: CETA – partnerstwo dla dobrej przyszłości