Newsletter

RAPORT: Ekologia wyzwaniem XXI wieku

Redakcja Instytutu, 28.09.2011
Jakie są wyzwania ekologii XXI wieku? O tym piszą w raporcie przygotowanym na zlecenie IO Jacek Bożek i Radosław Gawlik

O ekologii chętnie się dyskutuje. Wzbudza emocje, zwłaszcza jeśli można wypowiadać się anonimowo. Spektrum takich wypowiedzi jest bardzo szerokie. Dotyczy i zakręcania wody  w trakcie mycia zębów, i gaszenia światła, i działań organizacji społecznych, i wreszcie konfliktów między różnymi grupami interesu. W komentarzach ściera się wiedza naukowa i postawy ideologiczne. To nie ułatwia rozumienia konkretnych problemów i kwestii wymagających decyzji.

W rzeczywistości charakter prowadzonych na ten temat dyskusji ujawnia niezrozumienie i – co za tym idzie – bezradność przeciętnego Kowalskiego w tym względzie, choć zarazem pokazuje, jak wiele zjawisk i zagadnień składa się na to, co obiegowo określa się mianem ekologii: od globalnych zależności środowiskowo-przyrodniczych do indywidualnych sposobów widzenia świata (przejawiających się w wyborach konsumenckich na rynku dóbr i usług). Przy tym wszystkim nie nadążamy za zmianami, jakie nieustannie zachodzą wokół nas.

W raporcie Ekologia wyzwaniem XXI wieku przygotowanym na zlecenie Instytutu Obywatelskiego autorstwa Jacka Bożka (Klub Gaja) i Radosława Gawlika (EKO-UNIA). Mowa jest o zasobach naturalnych, które są zagrożone i edukacji ekologicznej. Autorzy zwracają uwagę na globalne związki i zależności, które mają wpływ na politykę i strategiczne wybory. Wskazują, że inteligentne zmiany i adaptacje mogą uchronić nas przed dramatycznymi zagrożeniami i katastrofami klimatycznymi.

Wersja do pobrania: Ekologia wyzwaniem XXI wieku

Zapraszamy do lektury!